Sportvoordelen

Momenteel bieden een aantal ziekenfondsen een financiële tegemoetkoming onder de vorm van een sportvoordeel, zijnde een gedeeltelijke terugbetaling van het gestorte lidgeld aan de club. Hieronder kan u een aantal van deze ziekenfondsen terugvinden met de link waar u het betreffende document, dat u het sportvoordeel oplevert, kan terug vinden :

  • Christelijke mutualiteit (www.cm.be) - CM sportvoordeel (15€)
  • Socialistische mutualiteit (www.bondmoyson.be) - MOVE (12,50 € à 15€)
  • Liberale mutualiteit (www.lm.be) - Sportprikkel (40€)
  • Neutrale ziekenfondsen (www.vnz.be) - Sportvoordeel (30€)
  • Helan (www.helan.be) - Sportclub lidgeld (25€) => Helan nam Partena en het Onafhankelijk Ziekenfonds over

MIA-korting

Verder bestaat er ook zoiets als de MIA(Mensen In Armoede)-korting. Onze club ondertekende op 06.06.2013 het charter i.v.m. het Vrijetijdsparticipatie netwerk van Zottegem (zie jonginzottegem.be en de MIA-Korting). De MIA-korting is in het leven geroepen om inwoners van Zottegem met een bescheiden inkomen aan te moedigen om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten. Wie recht heeft op een MIA-korting kan rekenen op een korting van 50%. De korting houdt een terugbetaling in van lidgelden/inschrijvingsgelden (max € 300/per jaar/per persoon) en materialen nodig voor het deelnemen aan het vrijetijdsaanbod naar keuze. (max € 150/per jaar/per persoon).