In de jeugdwerking van onze club wensen we allereerst gezonde en vaardige bewegers te ontwikkelen en vervolgens betere karateka’s. We willen de jongeren (vanaf 8j.) de kans bieden om zich op een veilige en verantwoorde manier te verdiepen in karate en hun sport op zeer regelmatige basis en op een kwalitatief hoogstaande manier uit te oefenen of zich in deze levensvisie verder te ontplooien.

Net zoals alle gestructureerde buitenschoolse activiteiten is onze dojo een speelveld van  grit (vastberadenheid). Grit is passie en doorzettingsvermogen voor lange termijn doelen. Als kinderen sporten voelen ze zich uitgedaagd, maar hebben ze ook plezier. Er is geen enkele andere ervaring in het leven van jonge mensen buiten deze gestructureerde buitenschoolse activiteiten die deze combinatie van uitdaging en intrinsieke motivatie verschaft.

We willen de jongeren graag hun passie voor karate laten ontdekken,  zich er vervolgens op eigen/aangepast tempo laten in ontwikkelen zodat ze er zich nadien hopelijk levenslang kunnen in verdiepen.

Binnen de jeugdafdeling van onze club, heeft onze club in het bijzonder aandacht voor:

  • Een positieve sportcultuur
  • Het welzijn van het kind wordt boven winst geplaatst
  • Meer sportieve regels binnen en buiten het veld.
  • Ouders en verzorgers zijn positieve supporters.

Deze elementen wensen we te realiseren door ons voornamelijk te richten op:

  • Plezier beleving en zelfontplooiing van de jeugdige sporters
  • Ontwikkeling van het zelfvertrouwen
  • Ervoor te zorgen dat jongeren op de lange termijn gemotiveerd blijven om te sporten.

Onze club kiest ervoor om aandacht te hebben voor de basisbehoeften van de jongeren:

  • Competentie: ik geloof in mezelf en heb plezier in mijn eigen kunnen.
  • Autonomie: ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen.
  • Relatie: anderen waarderen me en willen met me omgaan

Door de aandacht te vestigen op deze drie basisbehoeften wensen we  een langdurige motivatie van de jongeren in de sport te stimuleren.

Dit lange termijn denken is inherent aanwezig in de filosofie van karate. De grondlegger, sensei G. Funakochi zei immers: “Het uiteindelijke doel van karate is geen nederlaag of overwinning, maar het verbeteren van het karakter van de beoefenaar.” We willen onze jongeren stimuleren om telkens iets beter te worden, dan de persoon die ze gisteren waren en hen op deze manier fundamentele vaardigheden aan te leren voor de sport en het leven, m.a.w. we leggen de nadruk op Kaizen. (Dit is Japans voor weerstand bieden tegen stilstaande ontwikkeling, de letterlijke vertaling is ‘continue verbetering’).

Met dit lange termijn denken leggen we de nadruk op ontwikkeling en hard werken. Hierdoor leggen we de klemtoon op het verbeteren van de uitvoering (taak). Hard werken en taakgerichtheid leiden eerder tot succes dan steeds te vergelijken of te willen winnen van een ander (egogerichtheid). Echte winst zit in het verbeteren van jezelf door te doen en fouten te mogen maken. We hopen zo de groeimindset van de jongeren te stimuleren. De groeimindset is het geloof dat het vermogen om te leren niet vaststaat, maar dat dit kan veranderen door er moeite voor te doen. Het gaat erom bij de kinderen vaardigheden en vertrouwen op te bouwen die ze later kunnen gebruiken. We prijzen bij de jeugd de wil om te winnen, maar we leren hen zich voornamelijk te richten op dat waar zij zelf invloed of controle over hebben: intentie, inzet en uitvoering. Het mooie is dat dit een positief effect heeft op de prestatie op langere termijn.

Binnen onze jeugdwerking kiezen we voor een graduele opbouw met aandacht voor het individu: onze jeugdafdeling is in principe voor jongeren van 8j tot en met 14j. Vanaf 14j wordt de overstap gemaakt naar de volwassenen. Zo kunnen de jongeren in het jaar voorafgaand aan de overstap naar de volwassenen tijdens de vakantieperiodes (herfst, - krokus- en paasvakantie) al één maal per week meetrainen met de volwassenen om te wennen. Jongeren die zich nog niet klaar voelen om de overstap te maken, kunnen nog iets langer bij de jeugdafdeling trainen of met een groepje vrienden de overstap maken.

Sport is met regelmaat onplezierig door blessures, selecties en oneerlijke beslissingen, daar proberen we onze jeugdleden ook leren mee om te gaan.

Binnen onze jeugdwerking pogen we een positieve band te creëren binnen de driehoek ouders - sporter - trainer(s).

Met deze acties wensen we het zelfvertrouwen en het plezier van onze jeugdleden te verhogen, om zo een duurzame motivatie voor de sport te realiseren.