Panathlonverklaring

Onze sportclub voert een inclusie beleid naar gender, ras, motorische en mentale mogelijkheden, religie en sociale afkomst en ondertekende de Panathlon- verklaring ‘Ethiek in de jeugdsport’.

Het SportConsilium - De verklaring 'Sport, de geest van de mensheid'

Op initiatief van Panathlon Wallonië - Brussel werd de verklaring 'Sport, de geest van de mensheid' opgesteld. Het SportConsilium heeft tot doel om de verklaring 'Sport, de geest van de mensheid' ingang te doen vinden en wil het denken faciliteren rond de interacties tussen sport en religie of levensfilosofie. Het SportConsilium informeert en ondersteunt de spelers op het terrein om een antwoord te bieden op de vragen die ze zich stellen en probeert bij te dragen tot meer gezelligheid en meer samenhorigheid bij de sportbeoefening. Onze club ondersteunt de verklaring 'Sport, de geest van de mensheid'.

Integriteitsbeleid

Shotokan Karateclub Zottegem zet zich volledig in voor het welzijn van haar clubleden: sporters, hun ouders, trainers, bestuurders en alle andere vrijwilligers, ongeacht hun geslacht, culturele achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status, handicap, geloof of levensbeschouwing, politieke of syndicale overtuiging, taal of gezondheidstoestand.

Onze club organiseert karatetrainingen en beoefent karate zodat de gezondheid van de sporter en het correct ethisch handelen gewaarborgd wordt, altijd en overal. Er wordt specifieke begeleiding voorzien en aandacht besteed aan het ontwikkelingsniveau en eigenheid van elk individu, zowel fysiek, als mentaal. De positieve waarden in de jeugdsport worden nagestreefd.

Sportiviteit, respect en fair-play gelden zowel ten aanzien van clubleden, als ten aanzien van tegenstrevers, trainers, scheidsrechters en supporters. Pesterijen, doping, drugs, intimidatie,  machtsmisbruik, wedstrijdvervalsing, corruptie, ongewenst seksueel gedrag, agressie en geweld zijn strikt verboden. We beschermen onze leden tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken zoals prestatiedruk, blessures of gezondheidsrisico’s.

Onze club wenst een plaats te zijn waar kinderen en jongeren graag en veilig sporten, waar plezier gemaakt wordt, waar zowel volwassenen als jongeren voor elkaar respect opbrengen en de grenzen van anderen aanvaarden. Als er grenzen overschreden worden zowel bij je eigen kind(eren) als bij anderen, kan je dit melden.

Club - Api

In onze club zijn Leen Smekens en Karl De Groote, Aanspreek Punt Integriteit, ook wel club – API genaamd:

Beide club - Api’s volgden samen met zes andere trainers/bestuursleden van onze club de bijscholing ‘Sport met grenzen’. De bijscholing ‘Aan de slag als Club-Api’ werd naast onze club - Api's gevolgd door een derde persoon van de club (bestuurslid). Deze bijscholingen worden georganiseerd door ICES (het centrum voor ethiek in de sport).
Iedereen met een vraag, vermoeden of melding over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag kan bij hen terecht. Zij luisteren naar je vraag of verhaal en verlenen advies bij mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing. Alle meldingen worden ernstig genomen en discreet behandeld.

Een melding maken

Heb je zelf te maken met grensoverschrijdend gedrag of ben je getuige geweest van dit soort gedrag?
Heb je handelingen opgemerkt die voor jou onaanvaardbaar zijn voor, tijdens of na de training of tijdens één van onze clubactiviteiten? Aarzel niet en spreek erover!

Je kan hiervoor terecht bij: 

Anonieme melding