Stijl

De stijl die in onze club wordt beoefend, is de traditionele Shotokanstijl, die werd ontwikkeld door de Japanse meester Gichin Funakoshi. Kenmerkend aan deze stijl is dat de training van de technieken erop gericht is om een belager met één enkele techniek te kunnen uitschakelen.
De Shotokanstijl werd via een rechtstreekse JKA-lijn overgeleverd aan JKA-Belgium, dat vandaag onder de technische leiding staat van meester Sergio Gneo, 7e dan.

 • Meester Sergio Gneo is een leerling van meester S. Miyazaki, 8e dan
 • Meester S. Miyazaki was een leerling van meester M. Nakayama, 9e dan
 • Meester M. Nakayama was een leerling van meester G. Funakoshi, grondlegger van de Shotokanstijl

Situering

Shotokan Karateclub Zottegem is aangesloten bij de Vlaamse Karate Federatie (V.K.F.) die op haar beurt lid is van JKA Belgium en JKA Vlaanderen. JKA Belgium volgt in haar instructie de traditionele Shotokanstijl van de Japanse Karate Association (J.K.A.).

Niju kun

Voor hij JKA stichtte, schreef meester Gichin Funakoshi de twintig grondslagen van karate, welke de funderingen van de kunst vormen. In deze 20 grondslagen, die gebaseerd zijn op Bushido en Zen, ligt de filosofie van JKA.

 1. Karate-do wa rei ni hajimar, rei nu owaru koot wo wasurna
  Karate begint met respect en eindigt met respect
 2. Karate ni sente nashi
  Er is geen eerste aanval in Karate
 3. Karate wa gi no tasuke
  Karate is een hulpmiddel voor gerechtigheid
 4. Maze jiko wo shire, shikoshite tao wo shire
  Leer eerst jezelf kennen om andere te begrijpen
 5. Gijutsu yori shinjutsu
  Eerst de geest,dan de techniek
 6. Kokoru wa hanatan koto wo yosu
  Wees altijd bereid om je geest open te stellen
 7. Wazawai wa getani ni shozu
  Ongelukken komen altijd door onvoorzichtigheid
 8. Dojo nomino Karate to omou na
  Denk niet dat Karate training alleen in de Dojo is
 9. Karate no shugyo wa issho de aru
  Het leren van Karate is oneindig
 10. Arai-yuru mono wo Karate-ka seyo, soko ni myo-mi ari
  Zie je dagelijkse leven als Karate en je bereikt een volmaakte geest
 11. Karate wa yu no goto shi taezu natsudo wo ataezareba moto no mizu ni kaeru
  Karate is als heet water, geef je het geen hitte, dan wordt het koud
 12. Katsu kangae wa motsu na makenu kangae wa hitsuyo
  Denk niet dat je moet winnen, denk liever dat je niet moet verliezen
 13. Tekki ni yotte tenka seyo
  Overwinning hangt af van het kunnen onderscheiden van kwetsbare en onkwetsbare punten
 14. Tattakai wa kyo-jutsu no soju ikan nu ari
  Het gevecht hangt af van hoe je beweegt. Beweeg zoals je tegenstander
 15. Hito no te ashi wo ken to omoe
  Zie je handen en voeten als een zwaard
 16. Danshi mon wo izureba hyakuman no tekki ari
  Zie anderen als tegenstanders. het is je eigen gedrag dat hun reactie op jou bepaald
 17. Kamae wa shoshinsha ni ato wa shizentai
  In het begin moet je lage standen leren, als je gevorderd bent ga je over in natuurlijke standen
 18. Kata wa tadashiku jissen wa betsu mono
  Kata lopen is één ding. Kata toepassen in een gevecht is iets anders
 19. Chikaru no kyojaku, karada no shinshuku, waza no kankyu wo wasaruna
  Vergeet niet: sterkte en slapheid in kracht, strekken en samenspannen van het lichaam en langzame en snelle technieken. Pas dit juist toe
 20. Tsune nu shinen kufu seyo
  Denk altijd na en vind wegen om deze punten toe te passen