Oprichting

Shotokan Karateclub Zottegem werd opgericht in september 1982 onder impuls van Etienne Van de Maele, oud lid van de toenmalige karateafdeling Kata-Kwai Zottegem. Hij kwam begin 2022 echter plots te overlijden en werd opgevolgd door Tommy Moreels als technisch verantwoordelijke voor de club. Het voorzitterschap werd vervolgens overgenomen door Dimitri De Groote en Johan Smekens nam de functie van penningmeester over. Onderstaande foto's van de bestuursleden dienen bijgevolg nog aangepast te worden.

Transparant beleid

Ongeveer 3-maandelijks komt het bestuur samen om zowel te waken over de gezonde financiële situatie van de club alsook over de volledige werking omtrent trainingen en andere verplichtingen. Beslissingen worden genomen binnen een +/- 12-koppige kern die alles naderhand op transparante wijze doorgeeft aan haar clubleden. Deze vergaderingen gaan vrijwel steeds door in de stamkroeg " 't Goe Leven" (Praat en- knabbelcafé), Heldenlaan 59 - 9620 Zottegem.

Sociaal aspect

Zoals elke vereniging, biedt ook onze club de mogelijkheid om sociale contacten te leggen en uit te breiden. Er heerst een kameraadschappelijke sfeer en na de vrijdagtraining is iedereen welkom om bij een glaasje en een gezellige babbel het weekend aan te vangen. Tevens organiseert de club naar jaarlijkse gewoonte een eetfestijn waarbij de helpende hand van elkeen ten zeerste wordt gewaardeerd, alsook wordt het seizoen steeds voorzien van een sportieve afsluiter. Deze laatste heeft zich in de voorbije jaren vertaald in: een kayaktocht, familiewandeltocht met BBQ, ...