Oprichting

Shotokan Karateclub Zottegem werd opgericht in september 1982 onder impuls van Etienne Van de Maele, oud lid van de toenmalige karateafdeling Kata-Kwai Zottegem. Hij werd in 2022 opgevolgd door Tommy Moreels als technisch verantwoordelijke voor de club. Het voorzitterschap werd vervolgens overgenomen door Dimitri De Groote, Guy De Vos vervult reeds meerdere jaren de rol van secretaris en Johan Smekens nam de functie van penningmeester op zich. Onderstaand dienen er echter nog foto's van de technisch verantwoordelijke en de bestuursleden toegevoegd te worden.

Transparant beleid

Ongeveer 3-maandelijks komt het bestuur samen om zowel te waken over de gezonde financiële situatie van de club alsook over de volledige werking omtrent trainingen en andere verplichtingen. Beslissingen worden genomen binnen een +/- 9-koppige kern die alles naderhand op transparante wijze doorgeeft aan haar clubleden. Deze vergaderingen gaan vrijwel steeds door in de stamkroeg 'Café De Reinaert', Heldenlaan 56 - 9620 Zottegem.

Sociaal aspect

Zoals elke vereniging, biedt ook onze club de mogelijkheid om sociale contacten te leggen en uit te breiden. Er heerst een kameraadschappelijke sfeer en na de vrijdagtraining is iedereen welkom om bij een glaasje en een gezellige babbel het weekend aan te vangen. Tevens organiseert de club naar jaarlijkse gewoonte een eetfestijn waarbij de helpende hand van elkeen ten zeerste wordt gewaardeerd, alsook wordt het seizoen in de meeste gevallen voorzien van een sportieve afsluiter. Dit laatste vertaalde zich de voorbije jaren in: een kayaktocht, familiewandeltocht met BBQ, club-BBQ, etc.