JKA voorschriften kledij

Reeds verschillende jaren beklagen beleidsmensen binnen de BAKF-werking zich over de teloorgang van de karate-etiquette. Vooral de aspecten gedrag, beheersing, groeten en kledij komen hierbij aan bod. Regelmatig wordt opgemerkt dat deze zeer dikwijls afwijken, en zelfs in grote mate, van de voorgeschreven normen. In één van haar vergaderingen heeft de raad van bestuur BAKF dit onderwerp besproken en is zij, in overleg met de nationale JKA-leiding, tot de volgende beslissing gekomen :

 • in de volgende jaren wil zij initiatieven nemen om het respect voor de karate-etiquette terug te brengen. Zij zal hiertoe op regelmatige tijdstippen één bepaald onderwerp benadrukken.
 • het eerste onderwerp dat de volgende maanden zal opgevolgd worden is het dragen van een correcte karategi. Hierbij wordt verwezen naar de bestaande reglementering hieromtrent, nl.de karateka draagt een propere, witte karategi. Deze karategi mag niet gescheurd zijn.
 • de vest, wanneer deze rond het middel met de gordel geknoopt is, moet zolang zijn dat deze de heupen bedekt.Vrouwen dragen een effen witte T-shirt gedragen onder de karate-vest.
 • de vestmouwen komen ten minste halfweg de voorarmen maar bedekken niet de pols, en mogen niet opgerold zijn, zelfs niet naar de binnenzijde.
 • de broekspijpen bedekken minstens tweederden van het scheenbeen maar niet de voet, en mogen niet opgerold zijn, zelfs niet naar de binnenzijde.
 • de gordel moet zolang zijn dat, nadat deze correct rond het middel geknoopt is, ongeveer 15 centimeters extra lengte aan elk uiteinde overblijft.Tevens is de gordel ongeveer 5 centimeter breed.
 • wat betreft emblemen is enkel het volgende toegelaten:
  • het clubembleem, op voorwaarde dat de oppervlakte niet groter is dan 10 cm x 10 cm.Dit embleem mag zich bevinden op de bovenkant van de voorzijde van de vest of op de arm, niet op de rugzijde van de vest
  • het JKA-embleem mag, onder dezelfde voorwaarden als het clubembleem
  • een merkembleem mag, maar enkel op de traditionele plaatsen, ttz. op de boorden van de vest en bovenaan op de broek. Andere plaatsen, zoals rug,voorkant, mouwen of broekspijpen zijn niet aanvaardbaar.
  • verwijzingen naar nationaliteiten of nationale ploeg zijn niet toegelaten.
 • correcte handschoenen