Ook wij volgen als club het advies uitgebracht door JKA-Vlaanderen zoals hieronder vermeld:

"Mogelijks stellen leden en karateclubs zich vragen over het Coronavirus COVID-19 en de mogelijke impact ervan op de karatewereld.

 Als Vlaamse Karate Federatie volgen wij vanzelfsprekend de maatregelen en richtlijnen die de overheid uitvaardigt. Hieronder vindt u de links naar de pagina’s met de meest relevante informatie.

Hierna tevens de belangrijkste maatregelen die wij binnen onze karategemeenschap moeten hanteren:

Als u hoest, niest of andere griepachtige symptomen vertoont, kom dan NIET naar de training, hoe groot uw verlangen om te trainen ook is. Eigenlijk geldt dit altijd, maar in deze specifieke situatie met het Coronavirus nog meer. Blijf bijgevolg thuis, stel u in contact met uw huisarts en die zal dan samen met u bepalen of een Coronatest aangewezen is of niet. Van zodra de uitslag van een eventuele test bekend is, deel deze dan ook mee aan de verantwoordelijke van de club.

Activiteiten regionaal en nationaal

In Vlaanderen en België kunnen alle activiteiten binnen de schoot van de Vlaamse Karate Federatie voorlopig nog gewoon plaatsvinden. Clubtrainingen, regionale trainingen, wedstrijden en stages gaan dus gewoon door zoals gepland.

Besluit

Alle karate activiteiten kunnen nog altijd plaats vinden; een goed respect van de hierboven vermelde basismaatregel is noodzakelijk."

https://overheid.vlaanderen.be/corona

https://www.info-coronavirus.be/nl/